Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
новини та акції
умови членства
правила надання фінансових послуг
інформація клієнту
кредитний калькулятор
принципи діяльності
органи управління
звітність та аудит
наші філії
контакти
 Кредитна спілка "Святий Мартин" 

Дата державної реєстрації 03.10.2001 р. 
 дату запису:   03.10.2001 р.,  
 Номер запису: 13231200000000241        
 

Ліцензії на здійснення діяльності:
 

ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКІВ (ВКЛАДІВ) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ (АВ № 534947 20.12.2010р. початок дії ліцензії 20.12.2010, тип ліцензії - не дійсна)
 ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ  (початок дії ліцензії 26.01.2017 р. розпорядженням № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ліцензія на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки актуалізована шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
 НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ( 30.03.2017 р розпорядженням № 807 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки переоформлена на ліцензію на провадження
 господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Статус ліцензії: чинна, безстрокова. 

Дата реєстрації в реєстрі фінансових установ: 29.04.2004 р.
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС № 133, реєстраційний №14100219; свідоцтво діє з 29.04.2004р. 

гіперпосилання на стор інтернет-представництва НБУ: https://bank.gov.ua

Місцезнаходження КС”Святий Мартин”: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Недецеї, будинок 27, квартира 1 

Ідентифікаційний код 26031699 

e-mail: ksstmartin(at)gmail.com
вебсайт: stmartin.naksu.org
тел. (03131) 2-24-28, 3-22-91, факс. 3-22-91 

Графік роботи:
Понеділок — П”ятниця з 08.00 — 17.00 
Перерва на обід з 12.00—13.00, 
Субота-Неділя — вихідний  

контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки, а саме, –  Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua; 

Кредитна спілка  

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

Перелік фінансових послуг, що надаються КС”Святий Мартин”:  

— залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;-

— надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Основні види діяльності кредитної спілки 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту: 

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; 

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки; 

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки; 

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; 

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; 

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення; 

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу; 

— виступає членом платіжних систем; 

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту; 

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. 

Членство у кредитній спілці  

Членами членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Закарпатської області.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. 
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №436, реєстраційний №14100219


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки

Справа про банкрутство  не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки

Спілка в стадіїі ліквідації на даний момент не перербуває

Відомості про власників істотної участі  (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відсутні

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п”ять відсотків

Відсутні


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України